Print krijgt in 2020 weer vleugels

Met alle online kanalen – en de kansen van artificial Intelligence, chatbots en marketing automation – is de verleiding groot om bij campagnes vooral naar het virtuele domein te kijken. Maar laten we in 2020 vooral niet het effect van print publicaties, offline events en crossovers vergeten. Uit de Retail Buying Study blijkt bijvoorbeeld dat het goede oude gedrukte infoblad de belangrijkste bron van informatie en inspiratie is voor de consumenten. En die lijn mogen we ook doortrekken naar de professional die een vaktijdschrift bijzonder weet te appreciëren.

Om het modewoord ‘beleving’ nog maar eens te gebruiken, mogen we stellen dat het vaktijdschrift een papieren cadeautje is voor de professional. Het is tastbaar – goed gemaakt door redacteurs en vormgevers – en aantrekkelijk om te bekijken. De inhoud en de vormgeving creëren meerwaarde en laten de vakmens genieten van het magazine!

Tijdschrift blijft liggen

Een tijdschrift blijft vaak een tijdje liggen en wordt tussen de taken door door even doorgebladerd. Dat gebeurt niet met elektronische promotie; mailtjes moeten actief worden geopend en krijgen vaak maar heel kort aandacht.

Persoonlijk

Evolution kent zijn doelgroepen. We beschikken over de adressen van bijvoorbeeld alle slagers in Vlaanderen. Het effect van een vaktijdschrift in de brievenbus zal groter zijn dan een bericht via mailing. In een tijd van massamailings vinden professionals het fijn als ze persoonlijk met een papieren tijdschrift worden aangesproken.

Get 30% off your first purchase

X