Evolution Media Group

Kortgezegd EMG: uitgeverij van vakbladen en magazines voor consumenten

Drukken van de vakbladen en lifestylemagazines

Evolution Media Group is een een uitgeverij die niet alleen vaktijdschriften publiceert, maar ook enkele consumentenmagazines, zoals BioGezond en Karaat. Het bedrijf evolueerde grillig doorheen de jaren tot het bedrijf dat het nu is. Maar de evolutie staat niet stil. Vandaar de serieuze inspanningen om ook digitaal een volwaardige mediapartner te worden.

Oprichting

(vaktijdschriften voor horeca)

Evolution Media Group groeide sinds de oprichting in 1982 uit tot de grootste uitgever van vakbladen in de horecasector. Met Horeca Revue (°1974), Catering (°1974), Frituur & Snack (°1984), (drie vakbladen die in de loop van de jaren overgenomen werden van andere uitgevers), Café & Bistro (°1989) en Hotel Business (°1992) dekt Evolution Media Group alle segmenten van de horecamarkt.

Online

Uit een recent marktonderzoek bleek dat die vijf horecagerichte vakbladen elk in hun segment marktleider zijn. ‘Horecamail’ is de enige digitale nieuwsbrief voor de totale horecasector en is gekoppeld aan de in 2011 gelanceerde overkoepelende website www.horecaplatform.be’, waarop naast de magazines die er online te lezen zijn, doorlopend actuele nieuwtjes uit de sector geplaatst worden, evenals personeels- en immobiliënaankondigingen.

Voeding

(nieuwe vaktijdschriften voor voedingssector)

Maar ook in de Food-markt startte Evolution enkele uitgaven op. In 1987 begon de publicatie van het magazine Food & Meat Contacts (dat in 1997 ontdubbeld werd in Food & Meat – De Slager en Food Business). Eind 2001 werd Food Business geïntegreerd in het van Keesing Business Media overgenomen Food Industry. Er verschijnt maandelijks een Food Industry Mail met economisch nieuws over de verschillende levensmiddelenbedrijven. Food & Meat Mail is de enige digitale nieuwsbrief voor de totale vleessector. Eind 1993 werd het brood- en banketbakkersvakblad Brood & Banket/Pain & Pâtisserie gelanceerd, waar nadien ook de digitale nieuwsbrief B&B/P&P mail bij kwam. Evolution Media Group is niet enkel actief in de sector van de voedingstijdschriften. Voor elk van die tijdschriften is er een website actief: www.broodenbanket.be, www.painetpatisserie.be, www.foodandmeat.be, www.foodindustry.be

Get 30% off your first purchase

X