Hotel Business: sectoroverzicht

 

Hotelmarkt België ingezakt na aanslagen

 

De Belgische hotelmarkt lijdt ernstig onder de gevolgen van de terroristische aanslagen in Brussel in het voorjaar van 2016. De bezettingsgraad van de Belgische hotels is sterk gedaald, en ook de kamerprijzen nemen af. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Horwath HTL.

 

Dalende bezettingsgraden

De bezettingsgraad van de hotels in België is in 2015 gedaald van 74,3% tot 72,8%, zo blijkt uit de analyse van Horwath HTL. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de bezettingsgraad op jaarbasis is gedaald. De gemiddelde kamerprijs is in 2015 nog wel gestegen, van Ä90 naar Ä92. De RevPAR, de gemiddelde omzet per beschikbare kamer, bleef hierdoor per saldo gelijk op Ä67.

Ook in de eerste maanden van 2016 was een lichte daling van de bezettingsgraad zichtbaar, en een lichte stijging van de gemiddelde kamerprijzen. Na de terreuraanslagen op 22 maart is de vraag naar hotelkamers echter sterk afgenomen. In de maanden april-juni lag de bezettingsgraad van de Belgische hotels volgens cijfers van STR circa 15 procentpunten onder het niveau van een jaar eerder. In Brussel was de daling in deze maanden zelfs meer dan 20 procentpunten. De kamerprijzen bleven direct na de aanslagen nog stabiel, maar laten in juni en juli eveneens een daling zien.

 

Winstgevendheid

De totale omzet per kamer op jaarbasis steeg in 2015 van Ä36.500 tot Ä38.100, een stijging van 4%. De stijging werd bereikt dankzij hogere bestedingen aan voedsel, dranken en vergaderarrangementen. Mede dankzij de omzetstijging steeg het gemiddelde bedrijfsresultaat per hotelkamer met 6%, op jaarbasis van Ä11.500 in 2014 tot Ä12.300 in 2015. Uitgedrukt in percentage van de omzet steeg de winst van 31,5% tot 32,2%.

 

Aandeel zakelijke gasten neemt toe

Uit het onderzoek van Horwath HTL blijkt dat het aandeel zakelijke gasten in 2015 is gestegen, van 34% tot 35%. Het aandeel conferentiegasten is gelijkgebleven op 15%, evenals het aandeel  toeristische gasten op 35%. Het aandeel toergroepen nam echter af, van 13% tot 10%. Het aandeel aircrew en overige gasten bleef 5%. Circa 32% van de hotelgasten in België zijn binnenlandse gasten. De belangrijkste overige landen zijn Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.