Legal Notice

Wettelijke kennisgeving

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een copyrightverklaring en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Disclaimer

EMG onderhoudt deze website om de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Ons doel is om deze informatie actueel en accuraat te houden. Als fouten onder onze aandacht worden gebracht, zullen we proberen deze te corrigeren.

EMG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op de door haar uitgestuurde e-mails voor derden.

Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet bedoeld om in te gaan op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit;
  • niet noodzakelijkerwijs volledig, compleet, nauwkeurig of actueel;
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover EMG geen controle heeft en waarvoor EMG geen verantwoordelijkheid aanvaardt;
  • geen professioneel of juridisch advies (als u specifiek advies nodig hebt, dient u altijd een gekwalificeerde professional te raadplegen).

Het is ons doel om onderbrekingen door technische fouten tot een minimum te beperken. Sommige gegevens of informatie op de e-mail kunnen echter zijn gecreëerd of gestructureerd in bestanden of formaten die niet foutloos zijn en we kunnen niet garanderen dat onze service niet zal worden onderbroken of anderszins zal worden beïnvloed door dergelijke problemen. EMG aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke problemen die zich voordoen als gevolg van het verzenden van deze e-mail of externe links.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van EMG te beperken in strijd met de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke nationale wetgeving, noch om haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die op grond van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Copyright

Wanneer voor de reproductie of het gebruik van tekst- en multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) voorafgaande toestemming moet worden verkregen, wordt met deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en worden eventuele gebruiksbeperkingen duidelijk aangegeven.

Voor verdere vragen kunt u terecht op contact: info@evolution.be

Voor cookies en privacy vindt u meer info op deze website bij privacy

Get 30% off your first purchase

X