Food Industry: specificaties

Technische specificaties voor het aanleveren materiaal voor
Food Industry

Certified PDF naar Medibel+ Standaard
Bij het gebruik van PDF files is het heel belangrijk het volgende in acht te nemen: de aangemaakte PDF’s moeten voldoen aan PDF/X settings (= internationaal erkende standaard settings) m.a.w. enkel PDF 1.3 of 1.4 files die met de juiste settings aangemaakt zijn, worden aanvaard. Voor meer info zie: www.medibelplus.be

Volgende zaken zijn hierbij zeer belangrijk
– alle gebruikte beelden moeten als hoog resolutie (300 dpi effectieve pixels)
TIFF of EPS CMYK ingesloten zijn in de PDF
– alle gebruikte fonten moeten ingesloten zijn in de PDF
– Pantonekleuren dienen vooraf omgezet te worden naar CMYK
– Indien toch RGB-materiaal verrvat zit in het document wordt dit door ons omgezet naar cmyk. Dit kan soms kleurafwijkingen tot gevolg hebben

 

Aanleveren Materiaal

• Via E-mail
naar uw contactpersoon en
annie@evolution.be

Data die via e-mail verstuurd worden, moeten vergezeld zijn van:
– vermelding van de naam van de klant;
– de naam van het magazine;
– de coördinaten van een contactpersoon.

Beelden
• De beelden, individueel aangeleverd of gebruikt bij een opmaak in InDesign moeten voldoen aan volgende vereisten:
– Minimum resolutie van 300 pixels per inch op 1/1 formaat
– Alle beelden, behalve zwart-wit beelden bewaren als CMYK-beelden, geen duobeelden.
(GEEN Pantone en GEEN RGB)
– Beelden bewaren onder een TIFF formaat of EPS formaat, geen JPEG formaat noch JPEG vertoning.

Fonts
De fonts, gebruikt bij de opmaak moeten aan volgende eisen voldoen:
– in de files opgeslagen zijn als Screen- én PrinterFont
– Nooit elektronisch bold of cursief maar steeds het vereiste lettertype gebruiken.

Alle aangeleverd digitaal materiaal dat niet voldoet aan voorafgaande punten zal geval per geval beoordeeld worden op kwaliteit en er zal nadien bepaald worden of het aangeleverde beeldmateriaal al dan niet bruikbaar is voor verder verwerking.

Encarts
• Max. eindformaat: 297 x 210 mm
• Toeleveringsformaat: steeds 5 mm extra-snit aan de bovenzijde
• Enkele encarts (2 pag.) dienen te zijn voorzien van een zijdelingse papierstrook
van minstens 70 mm links van de frontpagina
• “Drieluikfolders” mogen niet breder zijn dan 205 mm

 

Formaat aflopend A4
is A4-formaat + rondom 5 mm afloop.
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 komen te staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt.
Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5 mm buiten A4).

 

Te leveren materiaal
20 dagen vóór verschijningsdatum aan uw contactpersoon en annie@evolution.be

Get 30% off your first purchase

X