Café & Bistro: sectoroverzicht

Aantal drinkgelegenheden in cafésector daalt lichtjes

 

Photo by Sean Locke
www.digitalplanetdesign.com

 

Het aantal drinkgelegenheden is volgens de cijfers van FOD Economie in 2015 gedaald van 16.280 naar 16.014, een lichte daling dus die zich vooral situeert in Vlaanderen. De omzet steeg lichtjes, van 1,628 miljard in 2015 naar 1,649 miljard in 2016. Het aantal loontrekkende werknemers steeg na enkele jaren van felle dalingen, opnieuw, van 16.743 naar 17.361 personen. Het aantal faillissementen steeg van 703 in 2015 naar 772 in 2016, met ook hier vooral een stijging in Vlaanderen, waar de sanering van de cafés zich het felst doorzet.

 

Ruim driekwart van de Belgische caféhouders wil actief blijven in de sector en kijkt zelfs optimistisch naar 2017. De helft daarvan is zelfs “zeer tevreden” over zijn job, zo blijkt uit een recent onderzoek van Brouwerij Haacht. Een opvallende conclusie, gezien de steeds strengere regels en normen die de overheid oplegt.

 

De witte kassa, het rookverbod, allerlei hygiëne- en veiligheidsvoorschriften, allerhande onheilsberichten over de hoge werkdruk, de financiële leefbaarheid en het toenemend aantal faillissementen verschijnen de laatste maanden voortdurend in de media. Tegen die achtergrond zijn de resultaten van het onderzoek dat Brouwerij Haacht liet uitvoeren zonder meer opzienbarend. Onderzoeksbureau Datastories peilde bij 418 Belgische caféhouders naar hun visie op de sector en hun relatie met de brouwerijen. De caféhouders werden niet alleen schriftelijk, telefonisch en online ondervraagd, zij namen ook deel aan groepsgesprekken.

 

72% van de ondervraagde caféhouders toonde zich tevreden; 43% was eerder tevreden, 29% was zelfs zeer tevreden in zijn job. Slechts 9% was eerder ontevreden, 2% zeer ontevreden. De voornaamste reden voor de hoge tevredenheid van caféhouders blijkt het contact met de klant. Maar liefst 96% van de ondernemers ervaart dat contact als heel (59 %) of eerder positief (37 %). Ontevreden zijn ze dan weer vooral over hun inkomen. 35% vindt dat zeer of eerder onvoldoende. Over het administratief contact met de overheid is amper 22% positief. Opvallend is de hoge tevredenheid ondanks de hoge werkdruk in de horeca. 76% presteert meer uren dan een arbeider of bediende in een normale werkweek. 50% zegt zelfs bijna het dubbele te werken met 70 uren of meer per week.

 

Die tevredenheid straalt af op de toekomstverwachtingen van de caféhouders. 76% zegt optimistisch te zijn over de toekomst en exact hetzelfde percentage wil graag actief blijven in de sector. 35% verwacht zelfs dat zijn zaak dit jaar zal groeien, tegenover 25 % die een achteruitgang voorspelt.

Get 30% off your first purchase

X