Catering & Grootkeuken: Inlassingstarief 2022

Wil je meer informatie over de advertentietarieven van Catering? Wil je de grootkeukenkok, de lezer van Catering bereiken.?Dit vakblad voor de grootkeukenchefs dekt een sector van 1,3 miljoen maaltijden per dag. En richt zich tot keukens van rustoorden, klinieken, homes, enz.

Zie onder!

Download de tarieven via deze link

Voor meer info over dit tijdschrift of andere mogelijkheden: zie mediakit