Catering & Grootkeuken: redactieplanning

Catering & Grootkeuken is de nieuwe naam voor het professionele vakblad dat naar grootkeukens van instellingen.  Welke artikels komen aan bod. Hierbij vind je de redactieplanning voor 2021.