Catering & grootkeuken: sectoroverzicht

 Het aantal grootkeukens dat onder Nacebel 562 zit ingedeeld bij ‘catering en overige gelegenheden’ groeide in 2015 van 5.083 naar 5.285 (+ 3,97%). De omzet steeg van 2,020 miljard in 2015 naar 2,117 miljard euro in 2016 (+ 4,82%). De investeringen zijn niet voor alle provincies gekend, maar de wél gekende cijfers toonden voor Vlaanderen een daling aan van 58 miljoen euro in 2014 naar 53,8 miljoen euro in 2015. Voor Wallonië en het Brussels Gewest waren niet voldoende  cijfers bekend.

Het Vlaams Gewest neemt het belangrijkste percentage voor haar rekening (aantal vestigingen: 61,85%, omzet: 39,84%). Het Brussels Gewest heeft ondanks een klein aandeel in aantal vestigingen (398 vestigingen, zijnde 7,53%), een heel groot aandeel in de nationale omzet (43,15%). De cateringbedrijven en centrale keukens die in het Brussels Gewest gevestigd zijn, hebben dus in verhouding een heel belangrijke schaalgrootte.

 

Dit blijkt ook uit het aantal loontrekkende werknemers: de cateringsector telde in 2016 in totaal 17.361 loontrekkende werknemers, waarvan er 7.661 in het Vlaams Gewest, 2.104 in het Waals Gewest en 7.596 in het Brussels Gewest werkzaam waren. De cateringsector telde in 2016 65 faillissementen, waarvan 31 in het Vlaams Gewest,  16 in het Waals Gewest en 18 in het Brussels Gewest.

Get 30% off your first purchase

X