Brood & Banket: sectoroverzicht

Hoe ziet de sector van “Brood en Banket” er uit?

Hoeveel brood en gebak wordt er gekocht? Welk aandeel neemt de artisanale bakker voor zijn rekening? Hierbij volgt een kort sectoroverzicht! Deglobale brood-en banketmarkt in Vlaanderen zette de dalende trend
voorbije jaren voort: in 2016 daalde de totale besteding met 1,7% tot 863 miljoen euro in Vlaanderen. Een blik op de verschillende productcategorieën leert ons dat het thuisverbruik van zowel brood, als broodjes
(sandwiches, pistolets e.d.) en taart net als de vorige jaren ook in 2016 verder bleef dalen. Voor koffiekoeken kwam er in 2016 (voorlopig?) een einde aan deze daling (+1,8%). Stokbrood en gebak
kenden beide een licht schommelend thuisverbruik de voorbije jaren. Voor stokbrood was 2016 een minder jaar met een daling van 6%.

Patisserieverbruik neemt toe

Gebak deed het daarentegen goed in 2016 met een stijging van 9%. De Vlaming kocht in 2016 gemiddeld 36 broden, 3 stokbroden, 89 broodjes, 22 koffiekoeken, 8 gebakjes en 3 taarten.

Aandeel bakkers neemt af

Binnen deze dalende brood- en banketmarkt blijft het marktaandeel van de bakker onder druk staan: het daalde van van 46% in 2015 naar 43% in 2016. Dit alles blijkt uit de cijfers die het marktonderzoeksbureau GfK Belgium bij 2.711 Vlaamse gezinnen verzamelde en voor VLAM analyseerde.

Get 30% off your first purchase

X