Bio-sector: een overzicht

Algemeen Bio-sector

  • De sector groeit de laatste tien jaar sterk: bio bestedingen groeiden opnieuw met dubbele cijfers in 2016
  • De biobestedingen blijven groeien. De biomarkt groeide vorig jaar opnieuw met dubbele cijfers. De totale bestedingen van biologische producten stegen in 2016 met 12% en de verse bioproducten zelfs met 13%. De groei was het sterkst in het zuiden van het land. Vlaanderen bleef met een +7% iets achter op het marktgemiddelde. Het totaal aantal biokopers steeg tot een niveau van 93%.
  • De Belgische gezinnen besteedden vorig jaar ruim 586 miljoen euro aan biologische producten.Dit was 12 % meer dan in 2015. Vlaanderen heeft hierin een aandeel van 257 miljoen of 44%. Met dit aandeel blijft Vlaanderen onder de verwachtingen. Wallonië en Brussel hebben een belangrijkere toename. De groei van de biobestedingen is sterker dan de bescheiden groei van 1,9 % van de totale voedingsbestedingen en de voedingsinflatie van 2,8%. De stijging bij bio wordt vooral verklaard door een verdere groei van de penetratie en een hogere aankoopfrequentie.
  • Het totaal aantal biokopers bereikte met 93% (penetratiegraad) het hoogste niveau ooit. De gemiddelde aankoopfrequentie steeg van 11 naar 13 keer op jaarbasis.

 

Algemene info over bio-producten

Op een gemiddelde dag eten 18% van de Belgen minstens een biologisch product (eerder mensen uit de hogere sociale groep

en). Het gaat hier in de eerste plaats over groenten en fruit en verder ook over zuivel en eieren. Bio wordt in vergelijking met gangbare producten eerder thuis gegeten. Het bioverbruik op het werk en in de horeca blijft beperkt.

De Belg gaf in 2017 6% meer uit aan verse biologische voeding en dranken dan in 2016.

De besteding aan verse biologische voeding en dranken steeg met 6% in 2017 in België. In Vlaanderen bedroeg de stijging zelfs 11%. Groenten, fruit en aardappelen blijven de grootste belangstelling genieten en vertegenwoordigen 40% van de biobestedingen. Het aandeel van mensen die minstens wekelijks bio kopen nam toe in 2017.
Het aantal kopers van bio nam lichtjes toe voor alle productcategorieën behalve voor vlees. In afnemende volgorde vinden we de meeste kopers voor biologische groenten, zuivel, fruit, brood, eieren, aardappelen en vlees.
Bio vind je overal. Op de hoeve, in de hard discount, de klassieke supermarkt, de speciaalzaak,… Niet voor niets koopt 90% van de Belgen bijgevolg minstens één keer per jaar een bioproduct.
Het marktaandeel van verse biologische voedingsproducten steeg van 3 naar 3,2%.
De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste percentage aan biologische producten in het assortiment. Eén product of vijf is hier bio.
De klassieke supermarkt blijft het belangrijkste aankoopkanaal voor bioproducten.

Deze resultaten werden opgetekend door GfK Belgium in opdracht van VLAM. Hiervoor werden de aankopen van 5 000 Belgische gezinnen voor thuisverbruik continu opgevolgd.

Bestedingen stijgen voor biologische voeding

Tussen 2008 en 2017 verdubbelden de biobestedingen voor verse voeding en dranken ruimschoots in België. In 2017 zien we voor Vlaanderen een stijging van 11% en voor Wallonië 8% tegenover 2016. Brussel zakte in 2017 met 7%, niettegenstaande dit gewest een verdrievoudiging van de biobestedingen realiseerde tussen 2008 en 2017.

 

‘Aardappelen, groenten en fruit (AGF)’ is veruit de belangrijkste biocategorie

De biobesteding bestaat voor 40% uit AGF-producten. De categorie ‘vlees, vis en ei’ neemt minder dan een kwart van de biobestedingen voor haar rekening en is krimpend. Het zuivelaandeel schommelt rond de 20%, graanproducten rond de 12%. Wijn en bier tot slot zijn bij bio goed voor 4% van het assortiment.

9 op 10 Belgen kopen biologische producten

Bio behoort tot ons normale voedingspatroon. 9 op 10 Belgen kopen jaarlijks minstens eenmaal een vers bioproduct. De biobestedingen worden voor 60% gerealiseerd door de gezinnen die minstens wekelijks bio kopen, deze groep maakt 11% uit van de kopers. Het aandeel van deze frequente biokopers neemt toe.
Binnen de productgroepen zijn er grote verschillen in kopersaantallen. In afnemende volgorde vinden we de meeste kopers voor biologische groenten, zuivel, fruit, brood, eieren, aardappelen en vlees.
Het aantal biokopers was vorig jaar stabiel tot licht stijgend voor alle categorieën. De vleescategorie, die in de periode 2005 tot 2010 fors nieuwe biokopers wist aan te trekken, deed het daarna minder goed.

Marktaandeel biologische voeding en producten stijgt en varieert sterk van product tot product

Het marktaandeel van de biologische versproducten in België blijft beperkt maar groeit gestaag en bedraagt nu 3,2%. Het marktaandeel van bio verschilt wel sterk van product tot product. De vleesvervangers hebben met 26% het grootste marktaandeel. Een andere categorie met een hoog bio-aandeel is ‘eieren’. Het marktaandeel van bio-eieren bedroeg vorig jaar 14,5%. De AGF-categorie heeft een iets hoger bio-aandeel dan gemiddeld namelijk: 7% voor groenten, 4,4% voor fruit en bijna 6% voor aardappelen. Hiermee zijn aardappelen samen met eieren de grootste stijger op lange termijn. Zuivel zit met een bio-aandeel van 3,2% op het gemiddelde. Brood, gevogelte en vlees zitten onder het gemiddelde. Vleeswaren bengelen achteraan met het laagste bio-aandeel van 1%.

Welgestelde gezinnen en tweeverdieners: groeiers op lange termijn

De alleenstaanden, zowel oud als jong, hebben het hoogste bio-aandeel van zo’n 4,5%.
In absolute cijfers zijn de welgestelde gezinnen met kinderen en de welgestelde gepensioneerden de belangrijkste groep biokopers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de helft van de biobestedingen.
De grootste stijging qua bio-aandeel, in de periode 2008 tot 2017, vinden we bij de welgestelde gezinnen met kinderen en bij de tweeverdieners zonder kinderen.
Huishoudens met kinderen met een beperkt inkomen hebben het laagste bio-aandeel, namelijk 1,4%. Deze bevolkingsgroep heeft zijn bio-aandeel wel verdrievoudigd sinds 2008. De introductie en uitbouw van heel wat bioproducten in Hard Discount liggen hiervoor aan de basis. De gepensioneerden en de koppels met één kostwinner hebben een gemiddeld bio-aandeel dat matig groeit.

Biobestedingen per capita in stijgende lijn

We geven het meeste geld uit aan biozuivel en biogroenten. Daarna volgen fruit, vlees/gevogelte en biobrood en -banket. Eieren, aardappelen en vleeswaren volgen op afstand. De biovleesvervangers en biozuivelsubstituten sluiten de rij.

DIS 1 is belangrijkste biokanaal maar Hard Discount is grootste groeier

De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn kanalen met een hoger percentage aan biologische producten in het assortiment dan gemiddeld. Eén product op vijf in deze kanalen is bio. In de Hard Discount vinden we relatief het minst biologische producten terug (1,4%). Het belangrijkste aankoopkanaal voor bioproducten is en blijft de klassieke supermarkt (Dis 1).

Het volledige artikel, inclusief grafieken, vindt u bijgevoegd.

Vraag om info

Get 30% off your first purchase

X