Bio Gezond: sectorinformatie

De biologische landbouw in 2019

Mei 2020

PDFDe biologische landbouw in 2019

Vlaanderen telt in 2019 562 biologische landbouwbedrijven. Dat is een toename met 9% tegenover 2018. Ook de biologische keten ontwikkelt zich verder. De consumptie van biologische producten vertoont, na de stagnering in 2018, opnieuw een lichte stijging.

Het aantal Vlaamse landbouwbedrijven die onder controle staan voor biologische productie groeit jaar na jaar. In tien jaar tijd is het aantal biolandbouwers ruimschoots verdubbeld tot 562. Er zijn in 2019 75 nieuwe aanmeldingen, terwijl 27 landbouwbedrijven hun biologische productie hebben stopgezet.

Het biologisch en omschakelingsareaal groeit in Vlaanderen aan tot 8.677 hectare (+10%) en maakt nu ongeveer 1,4% uit van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. De grootste bio-oppervlakte vinden we in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. De provincies waar het bioareaal het sterkst is toegenomen, zijn Vlaams-Brabant en Limburg.

Meer dan een kwart van de Vlaamse biolandbouwers bedrijft een vorm van biologische dierlijke productie, al dan niet gecombineerd met plantaardige productie. Het totale aantal dieren die als biologisch geregistreerd zijn, groeit aan met 13% tegenover 2018. Vooral de pluimveehouderij, varkenshouderij en schapenhouderij vertonen stevige groeicijfers voor hun biologische veestapel.

Eind 2019 staan er in Vlaanderen 1.221 bedrijven (excl. producenten) onder controle voor activiteiten als verdeler, bereider, verkooppunt, importeur en/of exporteur van biologische producten. Dat zijn er 11% meer dan in 2018. 40% van deze ondernemingen combineert meerdere biologische activiteiten. De vaakst voorkomende marktactiviteit is de bereiding van bioproducten.

Na een stagnering in 2018 vertoont de consumptie van biologische producten opnieuw een lichte stijging. De totale bestedingen aan bioproducten (voeding, dranken, drogmetica en non-food) nemen in Vlaanderen toe met 4% tot 305 miljoen euro. De Vlaamse bestedingen aan verse biovoeding en biodranken groeien met 5% tot 200 miljoen euro. Het marktaandeel van biologische verse voeding is in Vlaanderen lichtjes gestegen tot 2,6%.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Timmermans I. & Van Bellegem L. (2020) De biologische landbouw in 2019, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige biorapporten:

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina’s en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Ilse Timmermans, Luc Van Bellegem