Bio Gezond: sectorinformatie

De biologische landbouw in 2020

De biologische landbouw in Vlaanderen is in 2020 verder gegroeid. Het aantal biologische landbouwbedrijven nam toe, de biologisch bewerkte oppervlakte groeide gestaag en ook de biologische veestapel nam toe.

In 2020 waren er 593 biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen. Dit is 6% meer dan in 2019. Er waren 55 nieuwkomers, terwijl 27 landbouwers in 2020 met de biologische productie stopten. De meeste nieuwe biologische landbouwers legden zich toe op biologische akkerbouwgewassen, biologische groenten en biologisch fruit.

Agrarisch gebied

Het biologische landbouwareaal bedroeg 9.124 hectare (+5%) in 2020 en vertegenwoordigde ongeveer 1,5% van het totale landbouwareaal in Vlaanderen. Meer dan driekwart van dit areaal was reeds biologisch en een kwart was in omschakeling. West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant waren de provincies met de grootste toename van het biologische areaal. Grasland, voedergewassen en groenbedekkers waren de belangrijkste gewasgroepen, maar akkerbouwgewassen hebben vorig jaar aan belang gewonnen.

Biologische veeteelt

29% van de Vlaamse biologische landbouwbedrijven houdt zich bezig met veeteelt, al dan niet gecombineerd met landbouwproductie. Het totale aantal biologisch gehouden dieren is in vergelijking met 2019 met 4% gestegen. Met name het aantal biologische varkens en geiten is aanzienlijk toegenomen.

Biologische landbouwbedrijven


Eind 2020 waren 1 325 landbouwbedrijven (exclusief producenten) actief als verwerker, handelaar, afnemer, importeur en/of exporteur van biologische producten. Dit is een stijging van bijna 9% ten opzichte van 2019. In vijf jaar tijd is het aantal bedrijven in de biologische sector met meer dan 46% gestegen. De verwerking van biologische producten blijft de meest voorkomende sector van de economie.

Overheidssteun voor de biologische landbouw en R&O, voorlichting

In 2020 is de rechtstreekse overheidssteun aan de biologische sector gestegen tot een totaal van 4,8 miljoen euro. Meer dan de helft van deze overheidsuitgaven was bestemd voor de bevordering van de biologische landbouw, met de biohectaresteun als uitschieter. De overheidssteun voor onderzoek, ontwikkeling, voorlichting en kennisuitwisseling in de biologische sector bedroeg 1,28 miljoen euro in 2020.

Uitgaven consument

De totale biologische uitgaven voor voedingsmiddelen, dranken, droge waren en non-foodproducten stegen tot 350 miljoen euro. Het marktaandeel in Vlaanderen bleef stabiel op 2,2%, lager dan in Wallonië (4,5%). De Vlaamse uitgaven voor verse biologische voeding stegen tot 229 miljoen euro. Het marktaandeel van verse biologische levensmiddelen stabiliseerde op 2,6%.

Verkoop in de regio Vlaanderen/Wallonië

Negen op de tien Vlamingen koopt minstens één keer per jaar een vers biologisch product. Individuele consumenten ouder dan 40 en welgestelde gepensioneerden hebben het grootste aandeel in biologische producten, namelijk 5% van hun uitgaven voor verse levensmiddelen. Het grootste distributiekanaal voor biologische producten is nog steeds de conventionele supermarkt. Boerderijwinkels en boerenmarkten zijn de kanalen met het grootste aandeel biologische producten in hun assortiment.

Lees ook eerdere biologische verslagen:

Indien u dit wenst, kunt u eerdere versies van het verslag aanvragen via de vragenlijst. De edities van “Biologische landbouw in Vlaanderen” dateren van 2005.

Lees meer over de biologische landbouw

Timmermans I. & Van Bellegem L. (2021) Biologische landbouw in 2020, Ministerie van Landbouw en Visserij, Brussel.

Get 30% off your first purchase

X