Evolution Media Group geeft vakbladen of professionele tijdschriften uit

Wat is een vaktijdschrift?

Een vaktijdschrift of vakblad is een periodiek magazine voor een bepaalde doelgroep of voor de leden van een bepaalde vakorganisatie. De verzamelnaam voor dit publicatiegebied is de vakpers. Een vaktijdschrift of professioneel magazine wordt uitgegeven door een een uitgeverij of uitgeefbedrijf. Het vakmagazine richt zich tot een welbepaalde doelgroep. Dat wil zeggen dat de inhoud afgestemd is op de lezers of de leden van die welbepaalde groep uit een welbepaalde vakgebied.

Redactie en redactieraden

Het bepalen en creëren van de redactie gebeurt binnen de professionele organisatie of uitgeverij door de redactiemedewerkers. De redactieraad is verantwoordelijk voor de keuze van de artikels. De redacteurs moeten de juistheid en controleerbaarheid van de inhoud controleren, door samen te werken met journalisten die het vakgebied goed kennen en ook nauwe banden te onderhouden met de leden van die bepaalde vakgebieden.

Vakbladen presenteren nieuws en analyses, redactionele commentaren en boekbesprekingen die interessant zijn voor de leden van de desbetreffende doelgroep. Tussen de vakbladen door publiceren de uitgeverij ppk vaak maandelijks of twee-wekelijks nieuwsbrieven. Opnieuw gaat het hier om actueel nieuws voor de desbetreffende doelgroepen.

Op sommige gebieden presenteert de uitgeverij ook uitgebreide artikelen over professionele items, met als doel om de vaardigheden van die professionals te verbeteren. Het niveau van de artikels kan soms vrij hoog zijn, waardoor die het wetenschappelijk niveau van schrijven benadert. Een dergelijk vakblad kan zeer nuttig zijn voor zowel de beroepsbeoefenaars als voor de studenten die zich bezig houden met een professionele voorbereiding. Maar de inhoud heeft nooit het niveau van peer-reviewede artikels.

Advertenties en advertorials

Binnen een commerciële uitgeverij staan er tussen de neutrale redactie ook advertorials of publi-redactionele stukken en advertenties, met de bedoeling ideeën, producten of diensten aan een specifieke bedrijfstak of type vak/bedrijf/ondernemer te verkopen.

Vaktijdschriften van Evolution Media Group

Onze magazines voor de horeca en de voedingssector hebben een ding gemeen: het zijn professionele magazines, ook wel B-to-B-magazines genoemd. We delen ze op in twee grote groepen: voeding (food) en horeca (restaurants, catering, frituren en snackbars, hotels en cafés).

Bij de voedingsbladen vinden we Brood & Banket (Pain & Pâtisserie)  (www.broodenbanket.be), Food & Meat(www.foodenmeat.be), Food Industry (www.foodindustry.be).

Bij de horecabladen gaat het om Restaurant Business, Catering, Café & Bistro en HotelBusiness en Frituur & Snack (www.horecaplatform.be).

Sedert eind 2019 is er ook een platform voor de Hotelsector, www.hotelbusiness.be

Restaurant Business

Catering & grootkeuken

Frituur & Snack

Café & Bistro

Hotel Business

Brood & Banket

Food & Meat

Food Industry


Voor meer info:

Mail naar info@evolution.be, EMG, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke, 056-607333

Get 30% off your first purchase

X